Kantineregelement V.V. Reuver

1. Algemene leiding:

De kantine van V.V. Reuver wordt aangestuurd door de kantinecommissie. Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van het hoofdbestuur en de kantinebeheerder, eventueel aangevuld met één of enkele kantinemedewerkers. De samenstelling van de kantinecommissie is terug te vinden op de website van V.V. Reuver.

2. Bevoegdheden:

Contracten en overeenkomsten (waaronder ook bestellingen) worden afgesloten door bestuursleden. De kantinebeheerder en de overige kantinemedewerkers hebben géén bevoegdheid tot het afsluiten van contracten en overeenkomsten. Hiervoor is altijd toestemming nodig van een bestuurslid of het voltallige Hoofdbestuur.

3. Kantinebeheerder:

  • De dagelijkse leiding van de kantine is in handen van de kantinebeheerder.
  • Het is voor bezoekers van de kantine niet toegestaan zich achter het buffet begeven.
  • De kantinebeheerder kan bezoekers aanwijzingen geven en de toegang tot de kantine ontzeggen.

4. Openingstijden:

zie contact.

5. Prijsbeleid:

  • De actuele prijslijst wordt gepubliceerd achter de bar in de kantine. In de kantine kan betaald worden met geld en oranje munten. De oranje munten hebben een waarde van € 1,70 (okt 2014).
  • Het assortiment en de prijzen worden vastgesteld door het Hoofdbestuur.
  • Op de ledenavond geld een afwijkend tarief.
  • Ieder elftal heeft éénmaal per jaar de gelegenheid een fust af te nemen tegen een gereduceerd tarief. De actuele tarieven zijn bekend bij de kantinebeheerder. Wanneer men hiervan gebruik wil maken moet men de kantinebeheerder hiervan vooraf op de hoogte stellen.
  • Individuele personen kunnen ook een fust afnemen tegen een gereduceerd tarief. Hiervoor gelden echter hogere bedragen dan het eenmalige tarief voor elftallen. Voor afname van een fust door individuele personen is toestemming nodig van het Hoofdbestuur.

6. Rookverbod:

In de kantine geldt een rookverbod. Rokers kunnen gebruik maken van de rookzuil voor de ingang van de kantine.

7. Alcohol onder 18 jaar:

Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. De kantinebeheerder is bevoegd om bij twijfel naar legitimatie te vragen om de leeftijd te controleren.

© 2018 - V.V. Reuver - Powered by Collectiony