Materiaal beheer

De wedstrijdmaterialen zijn:
Een wedstrijdbal, een wedstrijdtas, wedstrijdtenues, witte broeken en blauwe sokken, een keepershirt- en broek en een paar zwarte sokken, een aanvoerdersband, en 1 waterzak met 2 sponsen. Deze materialen zijn in bruikleen bij VV Reuver.

 • De leiders zijn verantwoordelijk voor alle bovengenoemde  wedstrijdmaterialen. Jeugdspelers en ouders worden door het jeugdkader  erop gewezen, dat de wedstrijdmaterialen in bruikleen zijn bij VV Reuver en dat hier zorgvuldig mee om moet worden gegaan.
 • De leiders hebben per team een lijst/overzicht van wedstrijdmaterialen.
 • De leiders hebben de zorgplicht om iedere week te controleren of alle  wedstrijdmaterialen van zijn/haar team nog aanwezig zijn.
 • Bij beschadiging/verlies en/of diefstal van bovengenoemde materialen  wordt altijd meteen melding gemaakt aan de commissie Materiaalbeheer.
 • De leiders geven zijn bestelling met opgaaf van reden altijd  schriftelijk/e-mail door aan de commissie Materiaalbeheer.
 • Het verlies van bovengenoemde wedstrijdmaterialen wordt door het  desbetreffende leiders en jeugdleden van A/B/C/D/E en F, zelf bekostigd.
 • De leiders zullen erop toezien, dat ouders/voogd van jeugdspelers, de  bijgeleverde wasvoorschriften naleven.
 • De leiders mogen op geen enkele andere wijze de bovengenoemde  wedstrijdmaterialen uitlenen aan derden of anderzijds, zonder  toestemming van de commissie Materiaalbeheer. In geval van overtreding kan en mag de vereniging een waarschuwing en/of een sanctie opleggen naar het desbetreffende jeugdkaderlid.

Voor vragen kun je terecht bij de commissie Materiaalbeheer:
Hen Levels 06-48887450 of via de mail op materialen@vvreuver.nl

Protocol betreffende het gebruik van de voetballen binnen de jeugdafdeling v.v. Reuver

Uitgangspunt:

Elk team (A tot F incl. mini F) heeft gedurende het voetbalseizoen de beschikking over een eigen set ballen. Het aantal is afhankelijk van de grootte van het team, uitgangspunt is dat er tijdens de training voor iedere speler één bal is.

Doel:

De vereniging draagt er zorg voor dat er aan het begin van het seizoen voldoende ballen aanwezig zijn, zodat elk lid en elk team in staat wordt gesteld om op een optimale wijze te kunnen trainen. Dit betekent tevens dat leeftijdsafhankelijke ballen per team beschikbaar worden gesteld. Indien vervanging/aanvulling tijdens het voetbalseizoen noodzakelijk mocht zijn, dan wordt hier per geval naar gekeken. Beoordeling van de vervanging/aanvulling vindt plaats binnen de Materiaalcommissie afd. Jeugd. De vereniging is bereid deze investeringen te doen, onder voorbehoud dat de jeugdleider(s) onderstaande regels onderschrijft/onderschrijven en zich houden aan de gemaakte afspraken.

Regels:

 • Elk team krijgt een opbergkast toegewezen met een codeslot, waarin de ballen afgesloten opgeborgen worden;
 • De jeugdleider(s) tekent/tekenen voor de ontvangst en kwaliteit van de ballen en voor de ontvangst van de code; 
 • Alleen jeugdleiders hebben toegang tot het materiaalhok. Spelers van het team slechts onder begeleiding van de eigen jeugdleider; 
 • De jeugdleider(s) is/zijn gedurende het voetbalseizoen verantwoordelijk voor het gebruik en ziet/zien erop toe dat na elke training alle ballen schoon en droog opgeborgen worden in de toegewezen opbergkast;
 • Het meenemen van ballen is niet toegestaan, tenzij dit met de materiaalcommissie overlegd is;
 • De jeugdleider(s) zorgt/zorgen ervoor dat ballen die tijdens de training kwijt zijn geraakt direct gezocht en teruggevonden worden; 
 • Kapotte ballen worden ter reparatie of vervanging aangeboden aan de materiaalbeheerder;
 • Om misverstanden te voorkomen worden alle ballen gemerkt met het teamnummer;
 • De set ballen (ontvangen aantal) wordt/worden door de jeugdleider(s) aan het eind van het seizoen teruggegeven aan de vertegenwoordiger materiaalcommissie. Deze overhandigd een getekende ontvangstbewijs aan de jeugdleider.
 • Sluit altijd je eigen ballenkast af voordat je het materiaalhok verlaat.
 • Als elke jeugdleider deze regels consequent toepast, draagt dit bij aan een langere levensduur van de beschikbaar gestelde materialen.

“Behandel de spullen van onze vereniging, zoals jij graag wilt dat een ander jouw spullen behandelt”

Voor vragen kun je terecht bij de commissie Materiaalbeheer:
Hen Levels 06-48887450 of via de mail op materialen@vvreuver.nl

Opmaakdatum: 14 Oktober 2014

© 2018 - V.V. Reuver - Powered by Collectiony