Reglement: trainingspak & jas

  1. De coachjas en het trainingspak van de jeugdsponsor is in bruikleen door  jeugdkaderleden bij V.V. Reuver en hiervoor is € 20,00 borg betaald.
  2. Het jeugdkaderlid draagt zorg voor deze in bruikleen zijnde coachjas en  trainingspak en meldt eventuele beschadigingen bij de commissie  Materiaalbeheer.
  3. Het jeugdkaderlid presenteert zich in de coachjas en/of trainingspak van  de jeugdsponsor alleen tijdens (keeper)trainingen, wedstrijden, toernooien  en alle andere (jeugd) activiteiten die door V.V. Reuver worden  georganiseerd en mogen dus niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De vereniging V.V. Reuver en in het bijzonder de afdeling Jeugd ziet graag uniformiteit en eensgezindheid binnen de club, maar ook t.o.v. andere (bezoekende) clubs/verenigingen en in het bijzonder naar de  jeugdsponsor.
  4. Het jeugdkaderlid mag op geen enkele andere wijze zijn/haar coachjas  en/of trainingspak dragen/uitlenen aan derden, dan onder punt 3 vermeld,  zonder toestemming van de commissie Materiaalbeheer. In geval van overtreding kan en mag de vereniging een waarschuwing en/of een sanctie opleggen naar het desbetreffende jeugdkaderlid.
  5. Het jeugdkaderlid is verplicht, binnen 14 dagen, nadat hij geen jeugdkaderlid meer is of anderzijds niet meer actief is binnen de  jeugdafdeling van VV Reuver, te allen tijden, zijn coachjas en trainingspak in te leveren bij de commissie Materiaalbeheer. De borg wordt eerst dan overgemaakt aan het desbetreffende jeugdkaderlid, nadat deze zijn ingeleverd.
  6. Indien het trainingspak en coachjas niet wordt ingeleverd zal er een bedrag van € 175,00 in rekening worden gebracht, dit ter compensatie van de kosten.
  7. Het inleveren van de coachjas en het trainingspak kan bij de commissie Materiaalbeheer.

Voor vragen kun je terecht bij de commissie Materiaalbeheer:
Hen Levels 06-48887450 of via de mail op materialen@vvreuver.nl

“De zorg van materialen ligt in ieders handen”

© 2018 - V.V. Reuver - Powered by Collectiony