Reglement wassen en rijden

Van ouders wordt verwacht dat zij deelnemen aan deze ‘verplichte’ activiteit. Onder ‘ouders’ wordt verstaan; één ouder, ouders of voogd/verzorger(s). die geen jeugdkaderlid zijn.

 • Leiders/trainers maken tijdig voor aanvang van het seizoen een was- en rijschema (zie voorbeeld op de website www.vvreuver.nl), waarop uitsluitend alle ouders van het desbetreffende team, worden ingepland.
 • Leiders/trainers worden dus ontzien, maar kunnen uiteraard op vrijwillige basis worden opgenomen in het schema.
 • Ouders dienen tijdig voor een vervanger te zorgen c.q. te ‘ruilen’, indien zij niet kunnen rijden, conform de aangegeven datum.
 • Voor de categorie F en E geldt 3 auto’s per team
 • Voor de categorie D t/m A geldt over het algemeen 4 auto’s per team
 • Ouders die hieraan niet kunnen voldoen, omdat ze bijv. geen auto tot hun beschikking hebben of een andere geldige reden hebben, is de volgende regel van toepassing; De leiders kunnen in goed overleg met deze ouders een aantal andere alternatieven/activiteiten bespreken c.q. aanbieden. Dit kan overigens per categorie/leeftijdsgroep verschillen.

Voorbeelden van alternatieve activiteiten:

 • meerdere extra wasbeurten van de wedstrijdtenues
 • periodiek wassen van de hesjes die worden gebruikt voor het trainen
 • inplannen, als grensrechter, bij voldoende geschiktheid/ervaring
 • hulp bij het opstellen/vastzetten van de E/F doeltjes op wedstrijddagen
 • limonade voor in de rust ophalen in de kantine en opruimen hiervan
 • regelmatig foto's (laten) maken van het team en deze doorsturen naar de fotograaf. Denk aan een teamfoto / evt. kampioenschap/toernooi. Zo blijft de website volop in beweging!

Noot: Indien ouders geen medewerking verlenen bij het rijden en wassen van de tenues of de aangeboden alternatieve activiteiten door de leiders kan dit consequenties hebben voor het lidmaatschap van VV Reuver.

© 2018 - V.V. Reuver - Powered by Collectiony