Vertrouwenspersoon V.V. Reuver

(Geldt voor alle afdelingen: Senioren, Dames, Jeugd, Veteranen en Zaal)

Soms gebeuren er zaken waarmee je als (jeugd)lid, (jeugd)kader of ouder niet graag te koop loopt of die erg gevoelig liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden om hiermee om te gaan. Meestal kunnen deze onderwerpen heel goed worden besproken met een trainer, leider, coördinator, hoofd- of jeugdbestuurslid of zelfs de ouderraad. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze uitzonderingsgevallen kan een onafhankelijke vertrouwenspersoon de helpende hand bieden. Deze vormt een soort filterfunctie richting het bestuur. V.V. Reuver beschikt over een vertrouwenspersoon.

Bij meldingen wordt samen met deze vertrouwenspersoon een ‘plan van aanpak’ opgesteld. Eventuele maatregelen en/of disciplinaire straffen zijn een zaak van het jeugd- en/of hoofdbestuur, niet van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stelt zich op als onafhankelijk adviseur en zal alles wat hem ter ore komt vertrouwelijk behandelen. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die op enig moment van mening is dat een bepaald onderwerp binnen V.V. Reuver onder de aandacht gebracht dient te worden. Het beleid t.a.v. gedrag, normen en waarden is een directe verantwoordelijkheid van het jeugd- en of hoofdbestuur van V.V. Reuver. Dit beleid t.a.v. de gedragsregels en het huishoudelijke reglement zijn dan ook bij alle direct- en indirecte betrokkenen van V.V. Reuver, bekent. Dus voor alle leden, leiders/trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, toeschouwers etc.

De vertrouwenspersoon heeft hierbij een adviserende en maatschappelijke taak. Je kunt de vertrouwenspersoon voor de navolgende onderwerpen benaderen:

  • seksuele intimidatie
  • plagen/pesten
  • alcohol en/of drugsmisbruik
  • roken (het rookverbod is per 1 juli 2008 van kracht)
  • verbaal en non-verbaal geweld
  • diefstal en/of vernielingen

In ernstige gevallen is het mogelijk dat de politie of andere instanties hierin betrokken kunnen worden.

Belangrijk: Alle situaties/gebeurtenissen, die raakvlakken hebben met bovenstaande onderwerpen, dienen binnen ons sportpark te zijn gebeurt en/of bij andere verenigingen of locaties, waarbij eigen (jeugd)leden, (jeugd)kader, bestuursleden, ouders/voogd, toeschouwers etc. betrokken zijn en waarbij de activiteit is georganiseerd door V.V. Reuver.
Activiteiten kunnen zijn: trainingen, wedstrijden, toernooien, voetbalkamp, uitstapjes, sinterklaas- en/of carnavalsmiddag, e.d. 

Voorkomen is beter dan genezen, dus aarzel niet langer om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon, als er zich zulke situaties voordoen of hebben voorgedaan.

De vertrouwenspersoon voor VV Reuver is:

Jan Pollen 
Groenstraat 4 
5953 ET Reuver 
Tel. 077-474 2228 
vertrouwenspersoon@vvreuver.nl

© 2018 - V.V. Reuver - Powered by Collectiony